Langkah pertama, bukalah program Microsoft Word pada komputer anda. Apabila Microsoft Word anda berada pada desktop, double click pada shortcutnya. Namun apabila pada desktop anda tidak terdapat shortcut Microsoft Word, bukalah melalui Start – All Programs – Microsoft Office – Microsoft Office Word.

Langkah kedua, bukalah tab “Page Layout” dan pilih “Page Border”

 

Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti dibawah:

 

Maka pada kotak dialog tadi, klik pada dropdown “Art” dan pilihlah border yang anda sukai (contohnya apel), tentukan ukuran yang anda inginkan pada dropdown “width” (pada lingkaran kuning), lalu klik “Ok”

Lalu pada dokumen anda akan menjadi seperti dibawah ini:

 

Advertisements